• /´pə:sə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người phụ trách tài vụ, người quản lý (trên tàu thuỷ chở khách)

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  thủ quỹ trên tàu (buôn bán trên biển)

  Kinh tế

  quản lý viên tài vụ
  sự vụ trưởng
  viên quản lý trên tàu buôn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X