• /'bə:sə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người thủ quỹ (tại các trường đại học Anh)
  Học sinh được hưởng học bổng; học sinh được hưởng trợ cấp (tại các trường đại học Ê-cốt)

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  học bổng
  học sinh được hưởng học bổng (ở Xcốt-len)
  người thủ quỹ (tại các trường đại học Anh)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X