• /´treʒərə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (viết tắt) treas người thủ quỹ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  thủ quỹ

  Kinh tế

  nhân viên ngân quỹ, kế toán trưởng, trưởng phòng tài chánh

  Giải thích VN: Viên chức công ty chịu trách nhiệm về việc nhận (receipt), giám hộ đầu tư, chi tiêu của quỹ, số tiền mượn và nếu đó là một công ty cổ phần thì chịu trách nhiệm về việc duy trì một thị trường cho số chứng khoán công ty. Tùy theo tầm vóc của công ty, Treasurer cũng có chức năng kiểm soát viên có trách nhiệm về kế toán và kiểm toán. Luật lệ của nhiều nơi quy định là một công ty phải có một Treasurer (trưởng phòng tài chánh). Xem: Chief finance office (CFO).

  viên quản kho
  viên thủ quỹ
  viên thủ quỹ, viên thủ kho

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  financial , fiscal

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X