• Thông dụng

  Thành Ngữ

  put more powder into it!
  hãy hăng hái lên một chút nữa nào!

  Xem thêm powder

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X