• / pi'ʤɑ:məz/

  Thông dụng

  Cách viết khác pajamas

  Danh từ số nhiều

  Pijama, quần áo ngủ (nhất là của đàn ông)
  Xà rông (quần rộng quấn quanh bụng cho cả nam lẫn nữ, ở Ân độ, Pakistan)
  be cat's whiskers/pyjamas
  (thông tục) là vật, người, tư tưởng tốt nhất..
  he thinks he's the cat's pyjamas
  anh ấy nghĩ rằng mình rất cao kiến

  Tính từ

  (thuộc) pijama
  pyjamas trouser
  quần pijama
  pyjamas jacket
  áo pijama

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X