• /¸paiərou´teknik/

  Thông dụng

  Cách viết khác pyrotechnical

  Tính từ

  (thuộc) pháo hoa; (thuộc) nghề làm pháo hoa
  (nghĩa bóng) sắc sảo, hóm hỉnh
  pyrotechnic wit
  trí sắc sảo

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  thuộc pháo hoa

  Giải thích EN: Relating to or resembling pyrotechnics. Giải thích VN: Liên quan đến hay tương tự pháo hoa.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X