• /´kwɔlitətiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Định tính, chất lượng

  Tính từ

  (thuộc) phẩm chất
  qualitative difference
  sự khác nhau về chất
  Định tính, chất lượng
  qualitative analysis
  (hoá học) phân tích định tính

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  định tính

  Xây dựng

  chất lượng, định tính

  Cơ - Điện tử

  (adj) thuộc chất lượng, định tính

  Kỹ thuật chung

  chất
  định tính
  qualitative analysis
  phân tích định tính
  qualitative analysis
  sự phân tích định tính
  qualitative data
  dữ kiện định tính
  qualitative data
  dữ liệu định tính
  qualitative relation
  quan hệ định tính
  qualitative test
  phép xác định định tính
  phẩm chất

  Kinh tế

  chất lượng
  qualitative analysis
  phân tích chất lượng
  phẩm chất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X