• /´kwɔ:təli/

  Thông dụng

  Tính từ & phó từ

  Hàng quý, ba tháng một lần
  quarterly payments
  tiền trả hàng quý

  Danh từ

  Tạp chí xuất bản ba tháng một lần, tạp chí ra từng quý

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  hàng quý

  Kinh tế

  ba tháng một lần
  hàng ba tháng
  hàng quý
  quarterly payments
  trả tiền hàng quý
  quarterly premium
  phí bảo hiểm hàng quý
  hằng quý

  Giải thích VN: Tổng quát: mỗi ba tháng. Chứng khoán: thời gian cơ sở để lập báo cáo lợi nhuận gửi cho cổ đông, nó cũng là khung thời gian để chi trả cổ tức.

  quarterly payments
  trả tiền hàng quý
  quarterly premium
  phí bảo hiểm hàng quý
  quý san

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X