• Toán & tin

  ngôn ngữ truy vấn

  Giải thích VN: Trong các chương trình quản lý cơ sở dữ liệu, đây là ngôn ngữ truy tìm và biên tập dữ liệu, mà bạn sử dụng để xác định loại thông tin nào phải tìm, và cách sắp xếp như thế nào những thông tin đã tìm được đó trên màn hình hoặc khi in ra.

  SQL (structuredquery language)
  ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc
  SQL (StructuredQuery Language)
  ngôn ngữ truy vấn theo cấu trúc-SQL
  structured query language (SQL)
  ngôn ngữ truy vấn cấu trúc
  ngôn ngữ vấn đáp

  Giải thích VN: Trong các chương trình quản lý cơ sở dữ liệu, đây là ngôn ngữ truy tìm và biên tập dữ liệu, mà bạn sử dụng để xác định loại thông tin nào phải tìm, và cách sắp xếp như thế nào những thông tin đã tìm được đó trên màn hình hoặc khi in ra.

  Kỹ thuật chung

  ngôn ngữ hỏi
  Interactive Query Language (IQL)
  ngôn ngữ hỏi tương tác
  Interactive Structured Query Language (ISQL)
  ngôn ngữ hỏi cấu trúc tương tác
  Object Structured Query Language (OSQL)
  ngôn ngữ hỏi cấu trúc theo đối tượng
  Relational Database Language - Structured Query Language (RDL-SQL)
  Ngôn ngữ cơ sở dữ liệu quan hệ - Ngôn ngữ hỏi cấu trúc
  SQL (structuredquery language)
  ngôn ngữ hỏi có cấu trúc
  Standard Query Language (SQL)
  ngôn ngữ hỏi ( truy vấn ) tiêu chuẩn
  Structured Query Language (SQL)
  ngôn ngữ hỏi được cấu trúc
  transact-Structured Query Language (T-SQL)
  ngôn ngữ hỏi có cấu trúc giao dịch

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X