• Thông dụng

  Danh từ, số nhiều .quid .pro quos

  Vật bồi thường; miếng trả lại
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) điều lầm lẫn, điều lẫn lộn

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  điều kiện trao đổi
  sự bù lại
  sự lẫn lộn
  sự nhầm lẫn
  vật đền bù
  vật đổi chác
  vật đối lưu
  vật dùng thay
  vật thay thế
  vật trao đổi
  vật tương đương

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X