• (đổi hướng từ Rabbits)
  /'ræbit/

  Thông dụng

  Danh từ

  Con thỏ
  tame rabbit
  thỏ nhà
  wild rabbit
  thỏ rừng
  buck rabbit
  thỏ đực
  doe rabbit
  thỏ cái
  Lông thỏ; thịt thỏ
  rabbit pie
  (thuộc ngữ) bánh nhân thịt thỏ
  Người nhút nhát, người nhát như thỏ
  (thông tục) đấu thủ xoàng (nhất là trong ten-nít)

  Nội động từ

  (từ lóng) nói dông dài
  ( go rabbitting) đi săn thỏ

  Cấu trúc từ

  to bread like rabbits
  sinh sôi nảy nở nhanh, đẻ nhanh (như) thỏ
  Weish rabbit
  món bánh mì rán với phó mát

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  con thoi (để rửa ống bị kẹt)

  Kinh tế

  con thỏ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X