• /´roudənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  (động vật học) (thuộc) bộ gặm nhấm
  Làm mòn mỏi

  Danh từ

  (động vật học) loài gặm nhấm

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X