• /´reidiətiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Bức xạ, phát xạ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bức xạ
  sinh bức xạ
  neutron radiative capture
  bắt nơtron sinh bức xạ
  radiative capture
  sự bắt sinh bức xạ
  radiative transition
  sự chuyển sinh bức xạ
  sinh năng lượng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X