• /'kæptʃə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự bắt giữ, sự bị bắt
  Sự đoạt được, sự giành được
  Người bị bắt, vật bị bắt

  Ngoại động từ

  Bắt giữ, bắt
  Đoạt được, lấy được, chiếm được, giành được, thu hút
  to capture the attention of...
  thu hút được sự chú ý của...

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  bắt giữ lại

  Giải thích VN: Sao chép toàn bộ hay một phần hình ảnh trên màn hình và biến chúng thành dạng thức tệp đồ họa để chèn vào một tài liệu hoặc cất lại trong đĩa. Trong phần mềm mạng NetWare, đây là một lệnh thường được dùng để thành lập sự ghép nối giữa cổng LPT 1 của một trạm công tác với máy in của mạng. Nếu bạn có máy in riêng đang ghép với LPT 1, bạn có thể hướng LPT 2 vào máy in của mạng.

  sự bắt giữ
  sự thu nạp
  thu nạp

  Điện tử & viễn thông

  bắt mục tiêu
  sự tự kích

  Kỹ thuật chung

  bắt giữ
  bắt

  Giải thích VN: Sao chép toàn bộ hay một phần hình ảnh trên màn hình và biến chúng thành dạng thức tệp đồ họa để chèn vào một tài liệu hoặc cất lại trong đĩa. Trong phần mềm mạng NetWare, đây là một lệnh thường được dùng để thành lập sự ghép nối giữa cổng LPT 1 của một trạm công tác với máy in của mạng. Nếu bạn có máy in riêng đang ghép với LPT 1, bạn có thể hướng LPT 2 vào máy in của mạng.

  sự bắt
  sự thu thập
  thu thập
  capture adapter
  bộ thích ứng thu thập

  Kinh tế

  người hoặc vật bị bắt giữ
  sự bắt giữ (người, tàu ...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X