• /træn'siʤn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự chuyển tiếp
  the transition from cold to warm weather
  sự chuyển tiếp từ tiết lạnh sang tiết nóng
  Sự quá độ, bước quá độ
  to be in a period of transition
  ở vào thời kỳ quá độ
  Thời kỳ chuyển tiếp, buổi giao thời
  (âm nhạc) sự chuyển giọng
  (kiến trúc) sự đổi kiểu
  Sự chuyển hoá
  Sự biến đổi; phép biến đổi
  transition tumour
  (y học) u có thể tái phát và trở thành ác tính sau khi cắt

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Sự chuyển tiếp, phép biến đổi, sự biến đổi, sựchuyển hóa

  Xây dựng

  lớp chuyển tiếp (trong đập đất)

  Điện lạnh

  sự chuyển (mức)
  forced transition
  sự chuyển mức cưỡng bức
  sự chuyển pha
  sự quá độ

  Kỹ thuật chung

  chuyển tiếp
  bridge transition
  chuyển tiếp qua mạch cầu
  class transition
  sự chuyển tiếp lớp
  fine transition filter
  lớp lọc ngược chuyển tiếp
  flight transition
  sự chuyển tiếp bay
  flux transition
  sự chuyển tiếp thông lượng
  gravel and sand transition
  lớp cát sỏi chuyển tiếp
  heat transition
  sự chuyển tiếp nhiệt
  highway transition curve
  đường cong chuyển tiếp đường bộ
  laser transition
  sự chuyển tiếp laze
  magnetic transition temperature
  nhiệt độ chuyển tiếp từ tính
  metal-insulator transition
  chuyển tiếp kim loại-cách điện
  one dimensional supercritical transition
  sự chuyển tiếp siêu hạn một chiều
  regular transition
  sự chuyển tiếp đều
  road transition curve
  đường cong chuyển tiếp đường
  source transition loss
  tổn hao do chuyển tiếp nguồn
  state transition
  chuyển tiếp trạng thái
  state transition
  sự chuyển tiếp trạng thái
  state transition diagram
  đồ thị chuyển tiếp trạng thái
  state transition diagram
  giản đồ chuyển tiếp trạng thái
  state transition equation
  phương trình chuyển tiếp tính trạng
  sudden transition
  sự chuyển tiếp đột ngột
  tail inlet transition
  sự chuyển tiếp cửa vào (của công trình hạ lưu)
  tail transition
  sự chuyển tiếp hạ lưu
  tough-brittle transition
  sự chuyển tiếp dai-giòn
  transition bed
  lớp chuyển tiếp
  transition belt
  đới chuyển tiếp
  transition capacity
  điện dung chuyển tiếp
  transition card
  phiếu chuyển tiếp
  transition card
  thể chuyển tiếp
  transition curve
  đường (cong) chuyển tiếp
  transition curve
  đường chuyển tiếp
  transition curve
  đường cong chuyển tiếp
  transition dam
  đập chuyển tiếp
  transition diagram
  sơ đồ chuyển tiếp
  transition effects
  các hiệu ứng chuyển tiếp
  transition element
  nguyên tố chuyển tiếp
  transition element
  phân tử chuyển tiếp (giữa các kiểu hệ truyền)
  transition energy
  năng lượng chuyển tiếp
  transition enthalpy
  entanpy chuyển tiếp
  transition era
  đại chuyển tiếp
  transition factor
  hệ số chuyển tiếp
  transition filter
  lớp lọc chuyển tiếp
  transition fitting
  phụ tùng chuyển tiếp
  transition form
  dạng chuyển tiếp
  transition formula entry
  mục nhập chuyển tiếp công thức
  transition formula evaluation
  ước lượng chuyển tiếp công thức
  transition function
  chức năng chuyển tiếp
  transition heat
  nhiệt chuyển tiếp
  transition impedance
  trở kháng chuyển tiếp
  transition inductor
  cuộn cảm chuyển tiếp
  transition inductor/resistor
  cuộn cảm/điện trở chuyển tiếp
  transition lake
  hồ chuyển tiếp
  transition length
  đoạn dài chuyển tiếp
  transition line
  tuyến chuyển tiếp
  transition loss
  hao chuyển tiếp
  transition loss
  mất mát (trong quá trình chuyển tiếp)
  transition loss
  tổn hao do chuyển tiếp
  transition matrix
  ma trận chuyển tiếp
  transition metal
  kim loại chuyển tiếp
  transition navigation keys
  các phím chuyển tiếp điều hướng
  transition order
  bậc chuyển tiếp
  transition period
  chu kỳ chuyển tiếp
  transition point
  chuyển tiếp điểm
  transition point
  điểm chuyển tiếp
  transition point
  điểm chuyển tiếp (ở một mạch)
  transition resistor
  điện trở chuyển tiếp
  transition segment
  đoạn chuyển tiếp
  transition slab
  tấm chuyển tiếp
  transition stage
  giai đoạn chuyển tiếp
  transition structure
  cấu trúc chuyển tiếp
  transition style
  phong cách chuyển tiếp
  transition temperature
  nhiệt độ chuyển tiếp
  transition time
  thời gian chuyển tiếp
  transition tumor
  u chuyển tiếp
  transition type
  kiểu chuyển tiếp
  transition value
  giá trị chuyển tiếp (của một công đoạn)
  transition zone
  khu chuyển tiếp
  transition zone
  đới chuyển tiếp
  transition zone
  vùng chuyển tiếp
  transition zone
  vùng chuyển tiếp (kỹ thuật mỏ)
  two dimensional supercritical transition
  sự chuyển tiếp siêu hạng hai chiều
  two-to-four write transition point
  điểm chuyển tiếp hai sang bốn dây
  visible transition line
  đường chuyển tiếp nhìn thấy
  sự biến đổi
  sự chuyển tiếp
  class transition
  sự chuyển tiếp lớp
  flight transition
  sự chuyển tiếp bay
  flux transition
  sự chuyển tiếp thông lượng
  heat transition
  sự chuyển tiếp nhiệt
  laser transition
  sự chuyển tiếp laze
  one dimensional supercritical transition
  sự chuyển tiếp siêu hạn một chiều
  regular transition
  sự chuyển tiếp đều
  state transition
  sự chuyển tiếp trạng thái
  sudden transition
  sự chuyển tiếp đột ngột
  tail inlet transition
  sự chuyển tiếp cửa vào (của công trình hạ lưu)
  tail transition
  sự chuyển tiếp hạ lưu
  tough-brittle transition
  sự chuyển tiếp dai-giòn
  two dimensional supercritical transition
  sự chuyển tiếp siêu hạng hai chiều

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X