• Thông dụng

  Danh từ

  Máy viễn vọng vô tuyến (thiết bị để tìm các ngôi sao, theo dõi con tàu vũ trụ.. bằng sóng (rađiô) từ vũ trụ)

  Vật lý

  kính thiên văn vô tuyến
  viễn kính vô tuyến

  Kỹ thuật chung

  kính viễn vọng vô tuyến

  Giải thích EN: A radio receiver capable of amplifying, recording, and determining the direction of radio waves. Giải thích VN: Một máy nhận sóng vô tuyến có khả năng khuyếch đại, ghi lại và xác định hướng của các sóng vô tuyến.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X