• Kỹ thuật chung

  phân rã phóng xạ
  law of radioactive decay
  định luật phân rã phóng xạ
  natural radioactive decay
  phân rã phóng xạ tự nhiên
  radioactive decay constant
  hằng số phân rã phóng xạ
  radioactive decay heat
  nhiệt lượng phân rã phóng xạ
  radioactive decay rate
  sự phân rã phóng xạ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X