• Kỹ thuật chung

    bản ghi tính phóng xạ

    Giải thích EN: A record of the radioactivity found in an oil-well borehole. Giải thích VN: Một bản ghi tính phóng xạ trong một lỗ khoan giếng dầu.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X