• Thông dụng

  Danh từ

  Lỗ khoang trong lòng đất (để lấy nước, dầu...)

  Kỹ thuật chung

  lỗ rãnh
  lỗ khoan
  advance borehole
  lỗ khoan trước
  borehole casing
  ống lót lỗ khoan
  borehole charge
  sự nạp mìn lỗ khoan
  borehole charge
  thuốc nạp mìn lỗ khoan
  borehole charging
  sự nạp mìn lỗ khoan
  borehole mouth
  miệng lỗ khoan
  borehole tubing
  ống lỗ khoan
  downward borehole
  lỗ khoan xuống
  freezing borehole
  lỗ khoan kết đông
  guiding borehole
  lỗ khoan dẫn hướng
  injection borehole
  lỗ khoan bơm
  injection borehole
  lỗ khoan phun
  tamping of borehole
  nút lỗ khoan
  upward borehole
  lỗ khoan ngược lên
  lỗ mìn
  giếng khoan
  borehole priming
  sự nhồi nước giếng khoan
  borehole pump
  máy bơm giếng khoan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X