• Xây dựng

  mẫu chọn ngẫu nhiên

  Y học

  chọn ngẫu nhiên

  Kỹ thuật chung

  mẫu ngẫu nhiên
  random sample test
  sự thử mẫu ngẫu nhiên
  simple random sample
  mẫu ngẫu nhiên đơn giản
  stratified random sample
  mẫu ngẫu nhiên phân lớp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X