• /´stræti¸faid/

  Toán & tin

  được phân tầng

  Kỹ thuật chung

  dạng phân tầng
  dạng vỉa
  phân lớp
  stratified flow
  dòng chảy phân lớp
  stratified language
  ngôn ngữ phân lớp
  stratified medium
  môi trường phân lớp
  stratified random sample
  mẫu ngẫu nhiên phân lớp
  stratified rock
  đá phân lớp
  stratified sample
  mẫu phân lớp
  phân tầng
  stratified atmosphere
  khí quyển phân tầng
  stratified charge
  sự nạp phân tầng
  stratified deposit
  trầm tích phân tầng
  stratified drift
  băng tích phân tầng
  stratified rock
  đá phân tầng
  stratified structure
  kiến trúc phân tầng
  thành tầng
  stratified flow
  dòng chảy thành tầng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X