• /ˈreɪndʒər/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người hay đi lang thang
  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) người bảo vệ rừng, nhân viên lâm nghiệp
  Người quản lý công viên của nhà vua
  (quân sự), ( số nhiều) kỵ binh nhẹ
  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) cảnh sát cơ động
  the Texas Rangers
  đội biệt động Texas
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) biệt kích; đội biệt động
  ( Ranger) nữ hướng đạo sinh lớn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X