• /'souldʤə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người lính, quân nhân
  the Unknown Soldier
  chiến sĩ vô danh
  Người chỉ huy có tài, nhà quân sự có tài
  a great soldier
  nhà quân sự vĩ đại
  (hàng hải), (từ lóng) thuỷ thủ lười biếng; thuỷ thủ hay trốn việc

  Nội động từ

  Đi lính, làm lính
  to go soldiering
  đi lính
  (hàng hải), (từ lóng) trốn việc

  Cấu trúc từ

  to come the old soldier over
  lên mặt ta đây là bậc đàn anh để ra lệnh
  old soldier
  người nhiều kinh nghiệm, người già dặn
  Chai không
  Mẩu thuốc lá
  Soldier's wind
  (hàng hải) gió xuôi
  a soldier of fortune
  lính đánh thuê
  to soldier on
  kiên nhẫn tiếp tục, kiên trì

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  cột chống hào
  gạch xếp đứng (nằm trên mặt bé nhất)
  hàng gạch vỉa cứng

  Kỹ thuật chung

  giếng tháo nước
  hàng cọc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X