• /´rouvə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (kỹ thuật) Rôngđen, vòng đệm
  (ngành dệt) sợi thô
  Sự đi lang thang
  to be on the rove
  đi lang thang

  Nội động từ

  Đi lang thang không mục đích; đi rong chơi
  to rove over sea and land
  lang thang đi khắp đó đây
  a roving reporter
  một phóng viên lưu động
  to rove the streets
  đi lang thang khắp phố
  to rove the seas
  vẫy vùng khắp biển cả (cướp biển...)
  Nhìn khắp nơi
  eyes rove from one to the other
  mắt nhìn hết người này đến người kia
  have a roving eye
  mắt nhìn láo liêng

  Thời quá khứ, động tính từ quá khứ của .reeve

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X