• /´ri:də/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người đọc, độc giả
  Người mê đọc sách
  to be a great reader
  rất mê đọc sách; đọc sách rất nhiều
  Phó giáo sư (trường đại học)
  (ngành in) như proof-reader
  (tôn giáo) như lay reader
  Như publisher's reader
  Tập văn tuyển
  (từ lóng) sổ tay

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  đầu đọc, bộ phận đọc, khí cụ đọc

  Toán & tin

  thiết bị đọc
  paper tape reader
  thiết bị đọc từ băng giấy
  punched-card reader
  thiết bị đọc bìa đục lỗ

  Xây dựng

  bộ dọc

  Điện lạnh

  bộ phận đọc

  Kỹ thuật chung

  bộ đọc
  người đọc
  người sửa bài
  đầu đọc
  máy đọc

  Kinh tế

  bộ đọc (ở máy vi tính)

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X