• /´editə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người thu thập và xuất bản
  Chủ bút (báo, tập san...)
  Người phụ trách một mục riêng (trong một tờ báo...)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  trình soạn thảo
  context editor
  trình soạn thảo ngữ cảnh
  Cover Page Editor
  trình soạn thảo trang bìa
  electronic mail editor
  trình soạn thảo thư điện tử
  image editor
  trình soạn thảo ảnh
  page editor
  chương trình soạn thảo trang
  Visual Basic Editor
  trình soạn thảo Visual Basic
  visual editor
  trình soạn thảo trực quan

  Xây dựng

  biên tập viên

  Kỹ thuật chung

  bộ soạn thảo
  CMS editor
  bộ soạn thảo CMS
  font editor
  bộ soạn thảo phông chữ
  full screen editor
  bộ soạn thảo toàn màn hình
  Language Sensitive Editor (LSE)
  bộ soạn thảo nhạy cảm ngôn ngữ
  language-sensitive editor (LSE)
  bộ soạn thảo nhạy ngôn ngữ
  language-sensitive editor (LSE)
  bộ soạn thảo theo ngôn ngữ
  line numbered editor
  bộ soạn thảo theo dòng
  link editor
  bộ soạn thảo liên kết
  linkage editor
  bộ soạn thảo liên kết
  page editor
  bộ soạn thảo trang
  program editor
  bộ soạn thảo chương trình
  resource editor
  bộ soạn thảo tài nguyên
  screen editor
  bộ soạn thảo màn hình
  statement editor
  bộ soạn thảo câu lệnh
  stream editor
  bộ soạn thảo chuỗi
  string editor
  bộ soạn thảo chuỗi
  symbolic editor
  bộ soạn thảo ký hiệu
  text editor
  bộ soạn thảo văn bản
  visual editor
  bộ soạn thảo trực quan
  người biên tập
  người soạn

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X