• /'skɔlə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nhà nghiên cứu; học giả
  Môn sinh
  Sinh viên được cấp học bổng; sinh viên được giảm tiền học
  Người có học
  to be proved a bright scholar
  tỏ ra là người học thông minh
  he was a scholar unitl his last moments
  ông ta vẫn học cho đều đến phút cuối cùng


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X