• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Lại khoác cái vẻ; lại giả bộ, lại giả đò, lại giả vờ
  to reassume a look of innocence
  lại giả vờ ra vẻ vô tội
  Lại đảm đương, lại đảm nhiệm
  to reassume the responsibilities
  lại nhận trách nhiệm
  to reassume a duty
  lại đảm đương nhiệm vụ
  Lại nắm lấy, lại chiếm lấy
  to reassume authority
  lại nắm lấy quyền hành
  Lại cho rằng, lại giả sử rằng
  to reassume that this is true
  lại cho rằng điều ấy đúng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X