• /ri:´ka:st/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đúc lại (một khẩu pháo...); vật đúc lại
  Sự viết lại (một chương)
  Sự tính lại (một cột số) số tính lại
  (sân khấu) sự phân lại vai (trong một vở kịch); các vai phân lại

  Ngoại động từ .recast

  Đúc lại
  to recast a gun
  đúc lại một khẩu pháo
  Viết lại
  to recast a chapter
  viết lại một chương
  Tỉnh lại
  to recast a column of figures
  tính lại, (cộng lại) một cột số
  Phân lại vai
  to recast a play
  phân lại vai trong một vở kịch

  hình thái từ

  • past : recast
  • PP : recast

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  đúc lại [vật đúc lại]

  Cơ - Điện tử

  (v) đúc lại, tính lại

  Toán & tin

  tính lại

  Kỹ thuật chung

  đúc lại
  sự đúc lại
  sự tính lại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X