• /ri´kɔgnizəns/

  Thông dụng

  Cách viết khác recognisance

  Danh từ

  (pháp lý) sự cam kết trước toà (không phá rối trị an; trả nợ...)
  to enter into recognizances (for somebody)
  cam kết trước toà (về ai)
  Tiền bảo chứng (cho việc cam kết)

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  cam kết trước tòa
  sự cam kết trước tòa (về việc không phá rối trị an, trả nợ)
  tiền bảo chứng cho sự cam kết đó

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X