• /¸pri:kən´diʃəniη/

  Cơ khí & công trình

  công việc sửa chữa
  sự sửa lại

  Hóa học & vật liệu

  sự tu sửa lại

  Kỹ thuật chung

  sự khôi phục
  sự phục hồi
  sự phục hồi lại
  sự sửa chữa
  sự tái tạo điều kiện

  Giải thích EN: The restoration of an object to its working condition. Giải thích VN: Sự khôi phục lại điều kiện làm việc của một vật thể.

  sự xây dựng lại

  Cơ - Điện tử

  Sự sửa chữa, sự sửa lại, sự phục hồi

  Xây dựng

  sự sửa lại, sự phục hồi, sự tân trang

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X