• /,restə'reiʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự hoàn lại, sự trả lại (vật gì mất)
  Sự trở lại, sự được trở lại (chốn cũ, trạng thái cũ); sự phục hồi (sức khoẻ)
  the restoration of health
  sự hồi phục sức khoẻ
  the restoration of peace
  sự lập lại hoà bình
  ( the Restoration) thời kỳ khôi phục chế độ quân chủ (ở Anh, 1660)
  Sự phục hồi, sự khôi phục, tình trạng đưa lại cái gì vào sử dụng
  the restoration of old customs
  việc phục hồi các tập quán cũ
  Việc trùng tu, phục chế, sự phục hồi hoàn toàn (một toà nhà.. đã bị đổ nát)
  undergo a lengthy process of restoration
  trải qua một quá trình trùng tu lâu dài
  Sự sửa chữa, sự tu bổ lại; sự xây dựng lại như cũ
  the castle is largely a restoration
  lâu đài đó phần lớn là xây dựng lại (như) hình dáng ban đầu
  Vật phục chế lại, hình tạo lại (của một con vật đã tuyệt giống, của một công trình cổ xưa..)
  Sự phục hồi (chức vị...)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự phục hồi

  Ô tô

  sự tân trang xe
  restoration of classic cars
  sự tân trang xe hơi cổ

  Xây dựng

  sự phục chế
  sự trùng tu

  Kỹ thuật chung

  phục hồi
  architectural restoration
  sự phục hồi kiến trúc
  fault restoration
  phục hồi khi lỗi
  fragmentary restoration
  sự phục hồi chắp ghép
  image restoration
  sự phục hồi ảnh
  integral restoration
  sự phục hồi toàn vẹn
  land restoration
  sự phục hồi đất
  Mean Time To Restoration (MTTR)
  thời gian trung bình để phục hồi
  pulse restoration
  sự phục hồi xung
  restoration (vs) (tooriginal state)
  sự phục hồi
  Restoration Control Point (RCP)
  điểm điều khiển phục hồi
  restoration map
  bản đồ tu sửa (phục hồi)
  restoration of (machine) part
  sự phục hồi chi tiết (máy)
  restoration procedure
  quá trình phục hồi
  Restoration Switching Control Equipment (RSCE)
  thiết bị điều khiển phục hồi chuyển mạch
  Restoration Switching Equipment (RSE)
  phục hồi thiết bị chuyển mạch
  stylistic restoration
  sự phục hồi phong cách
  sự hồi phục
  sự khôi phục
  pulse restoration
  sự khôi phục xung
  signal restoration
  sự khôi phục tín hiệu
  sự phục hồi
  architectural restoration
  sự phục hồi kiến trúc
  fragmentary restoration
  sự phục hồi chắp ghép
  image restoration
  sự phục hồi ảnh
  integral restoration
  sự phục hồi toàn vẹn
  land restoration
  sự phục hồi đất
  pulse restoration
  sự phục hồi xung
  restoration of (machine) part
  sự phục hồi chi tiết (máy)
  stylistic restoration
  sự phục hồi phong cách
  sự sửa chữa
  sự tu sửa

  Kinh tế

  bồi thường
  hồi phục
  sự hồi phục
  sự khôi phục
  sự khử
  sự sửa sang
  sự trùng tu
  sửa chữa lại
  trùng tu (một ngôi nhà...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X