• /´wə:kiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự làm việc, sự làm
  Sự lên men, sự để lên men (rượu, bia)
  (kỹ thuật) sự hoạt động, sự chuyển vận, sự vận hành, sự dùng (máy móc)
  ( số nhiều) cách hoạt động, cách vận hành
  Sự khai thác (mỏ); mỏ đang được khai thác, mỏ đã được khai thác
  ( số nhiều) công trường, xưởng
  (y học) tác dụng, công dụng (của thuốc)
  Sự nhăn nhó (mặt)

  Tính từ

  Tham gia vào lao động (nhất là lao động chân tay); làm thuê
  the working man
  người lao động chân tay
  (thuộc) lao động, cho lao động, thích hợp với lao động
  she was still dressed in her working clothes
  cô ta vẫn còn mặc quần áo lao động
  working day
  ngày làm việc
  Lao động, công nhân, vô sản
  (kỹ thuật) đang hoạt động, có thể hoạt động
  a working model of a steam engine
  một mô hình hoạt động được của một chiếc máy hơi nước
  Đủ để làm cơ sở cho (công việc, lập luận.. và sau này có thể cải tiến thêm); tạm thời
  she has a working knowledge of French
  cô ấy biết tiếng Pháp đủ để làm việc
  a working majority
  đa số vừa đủ để thắng (trong một cuộc bầu cử)
  (tài chính) luân chuyển; kinh doanh
  working catital
  vốn luân chuyển
  working expenses
  chi phí kinh doanh
  Có thể chấp nhận, thừa nhận được
  working theory
  lý thuyết có thể chấp nhận được
  in (full) working order
  có thể chạy tốt, chạy êm (nhất là về máy)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  sự chạy
  dredge working travel
  sự chạy vét
  working feed
  sự chạy dao làm việc
  sự gia công
  cold working
  sự gia công nguội
  hot working
  sự gia công nóng
  metal working
  sự gia công kim loại
  surface working
  sự gia công bề mặt
  wood working
  sự gia công gỗ
  working on blown post
  sự gia công ở vị trí thổi
  sự làm việc
  live working
  sự làm việc có điện
  manual working
  sự làm việc thủ công
  off-line working
  sự làm việc ngoại tuyến
  synchronous working
  sự làm việc đồng bộ
  sự tác động
  sự thao tác
  sự vận hành
  common aerial working-CAW
  sự vận hành trên anten chung
  manual working
  sự vận hành bằng tay
  manual working
  sự vận hành thủ công
  off-line working
  sự vận hành ngoại tuyến
  stand-by working
  sự vận hành dự phòng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X