• Thông dụng

  Danh từ

  Thư bảo đảm
  send a letter by recorded delivery
  gửi một lá thư bảo đảm

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  gửi bảo đảm
  việc chuyển bưu phẩm có ký nhận

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X