• Cơ khí & công trình

  trạm đo mưa tự ghi

  Kỹ thuật chung

  máy ghi mưa

  Giải thích EN: A rain gauge that records the amount of rainfall as a function of time. Also, PLUVIOGRAPH. Giải thích VN: Một máy đo mưa ghi lại lượng mưa như một hàm theo thời gian. Còn gọi là: PLUVIOGRAPH.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X