• (đổi hướng từ Rectangles)
  /´rek¸tæηgl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hình chữ nhật

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  hình chữ nhật

  Kỹ thuật chung

  hình chữ nhật
  Berne rectangle
  hình chữ nhật Berme
  length of a rectangle
  chu vi hình chữ nhật
  length of rectangle
  chu vi hình chữ nhật
  rectangle rule
  quy tắc hình chữ nhật
  rounded rectangle
  hình chữ nhật góc tròn
  selection rectangle
  hình chữ nhật lựa
  thẳng góc
  vuông góc

  Kinh tế

  hình chữ nhật

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X