• /¸pærə´lelə¸græm/

  Thông dụng

  Danh từ

  (toán học) hình bình hành
  parallelogram of forces
  (vật lý) hình bình hành lực

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  hình bình hành
  parallelogram of periods
  (giải tích ) hình bình hành các chu kỳ
  primitive peroid parallelogram
  (giải tích ) hình bình hành các chu kỳ nguyên thuỷ


  Xây dựng

  hình bình hành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Hình bình hành

  Kỹ thuật chung

  hình bình hành
  parallelogram law of forces
  qui tắc hình bình hành lực
  parallelogram law of forces
  quy tắc hình bình hành lực
  parallelogram of forces
  hình bình hành lực
  parallelogram of periods
  hình bình hành các chu kỳ
  parallelogram of velocities
  hình bình hành vận tốc
  parallelogram steering (system)
  hệ thống lái hình bình hành
  parallelogram unit
  hình bình hành đơn vị

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X