• /´raundid/

  Thông dụng

  Tính từ

  Bị làm thành tròn
  Phát triển đầy đủ
  a rounded view of life
  một nhân sinh quan phát triển đầy đủ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  được làm tròn

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X