• /ˈrɛktər/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hiệu trưởng (trường đại học, cao đẳng, phổ thông, trung học, trường (tôn giáo))
  Mục sư (giáo hội Anh)
  Linh mục, cha sở họ đạo (giáo hội La Mã)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  trang bên phải
  trang lẻ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X