• /ri:´saikl/

  Thông dụng

  Nội động từ

  Tái sinh (vật liệu đã dùng để dùng lại)
  recycle newspaper
  tái sinh giấy báo (tức đem tẩy mực, nghiền nhão thành giấy)
  Phục hồi, tái chế (sản phẩm tự nhiên)
  recycled glass
  thủy tinh tái chế (tức phục hồi lại từ xử lý chai lọ cũ)

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (máy tính ) chu trình lặp

  Điện lạnh

  chu trình lặp lại

  Điện tử & viễn thông

  lặp lại chu kỳ

  Kỹ thuật chung

  sự quay vòng
  sự tái tuần hoàn
  sự tái chu chuyển

  Kinh tế

  chế tạo lại để sử dụng
  nước cất hồi lưu
  phục hội
  phục hồi, tái tạo, làm lại, chế tạo lại để sử dụng
  sự tuần hoàn
  tái tạo
  tuần hoàn
  recycle ratio
  hệ số tuần hoàn kín

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X