• Hóa học & vật liệu

  hệ số tuần hoàn
  tỷ lệ chu chuyển
  tỷ lệ tái chế

  Giải thích EN: The ratio in an industrial process of previously treated stock to fresh feed. Giải thích VN: Tỷ lệ số chất đã được xử lý trước hoặc tái chế trên số vật liệu sạch cung cấp cho máy.

  Kinh tế

  hệ số tuần hoàn kín

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X