• Thông dụng

  Danh từ
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đồng xu
  I don't care a red cent
  tớ cóc cần gì cả
  Not (be) worth a red cent
  Không đáng một xu

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X