• /ri:´fil/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái dự trữ (để làm đầy lại); cái để thay thế (cho cái gì hỏng hoặc dùng hết)
  a silver pencil and six refills
  một cái bút chì vỏ bạc và sáu cái lõi chì dự trữ
  ngoại động từ
  Làm cho đầy lại
  refill a glass
  rót đầy cốc lại

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  làm đầy lại
  sự đổ đầy lại
  sự làm đầy lại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X