• /siks/

  Thông dụng

  Đại từ & từ xác định

  Sáu ( 6)
  six o'clock
  sáu giờ
  to be six
  lên sáu (tuổi)
  at sixes and sevens
  (thông tục) hỗn độn lung tung; lộn xộn

  Danh từ

  Số sáu
  twice six is twelve
  hai lần sáu là mười hai
  (đánh bài) con sáu; mặt sáu (súc sắc)
  it is six of one and half a dozen of the other
  bên tám lạng, bên nửa cân

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sáu
  sáu (6)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  sextuple

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X