• /´pensil/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bút chì
  Vật hình bút chì
  an eyebrow pencil
  bút kẻ lông mày
  (vật lý); (toán học) hình chùm nhọn, chùm
  pencil of planes
  chùm mặt phẳng
  pencil of straight lines
  chùm đường thẳng
  (nghĩa bóng) lối vẽ, nét bút (của một hoạ sĩ)
  (từ cổ,nghĩa cổ) bút vẽ

  Ngoại động từ

  Viết bằng bút chì, vẽ bằng bút chì, kẻ bằng bút chì, tô bằng bút chì, ghi bằng bút chì
  a pencilled drawing
  bức tranh vẽ bằng bút chì
  Ghi (tên ngựa đua) vào sổ đánh cá
  Đánh bóng nhẹ bằng những đường vòng tròn đồng tâm hoặc song song
  Ghi tạm (nhật ký, lịch ghi nhớ)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  chùm
  pencil of cireles
  chùm vòng tròn
  pencil of curves
  chùm đường cong
  pencil of forms
  chùm các dạng
  pencil of lines
  chùm đường thẳng
  pencil of matrices
  chùm ma trận
  pencil of planes
  chùm mặt phẳng
  pencil of quadric
  chùm quađric
  pencil of rays
  chùm tia
  pencil of spheres
  chùm hình cầu
  axial pencil
  chùm trục
  coaxial pencil
  chùm đồng trục
  cocentric pencils
  chùm đồng tâm
  flat pencil
  chùm dẹt

  Xây dựng

  thỏi grafit
  vẽ bằng bút chì
  vẽ chì

  Điện lạnh

  chùm (hẹp, nhỏ)

  Kỹ thuật chung

  bút chì

  Giải thích EN: A long, thin, rodlike instrument made of wood and having a center core of pointed graphite or crayon; commonly used for writing or drawing. Giải thích VN: Một dụng cụ dài, nhỏ bằng gỗ có một lõi chì ở giũa thường sử dụng để viết hay vẽ.

  chùm tia sáng
  pencil of rays
  chùm tia sáng hẹp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X