• /ri´flektəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hệ số phản xạ, năng suất phản xạ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  [năng suất; hệ số] phản xạ

  Kỹ thuật chung

  khả năng phản xạ
  năng suất phản xạ
  Bi-Directional Reflectance Distribution (BRD)
  phân bố năng suất phản xạ hai chiều
  spectral reflectance
  năng suất phản xạ phổ
  độ phản xạ
  reflectance density
  mật độ phản xạ
  hệ số chuyển tiếp
  hệ số phản xạ
  background reflectance
  hệ số phản xạ nền

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X