• /'spektrəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) bóng ma; như bóng ma
  (vật lý) (thuộc) quang phổ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (thuộc) phổ

  Cơ - Điện tử

  (adj) thuộc quang phổ

  Xây dựng

  thuộc về quang phổ

  Kỹ thuật chung

  phổ
  quang phổ
  optical sound spectral analyser
  máy phân tích quang phổ
  optical spectral analysis
  sự phân tích quang phổ
  profile of spectral line
  profin vạch quang phổ
  spectral absorption
  sự hấp thụ quang phổ
  spectral band
  dải quang phổ
  spectral band
  giải quang phổ
  spectral effciency
  hiệu suất quang phổ
  spectral hygrometer
  dụng cụ đo độ ẩm bằng quang phổ
  spectral line
  vạch (quang) phổ
  spectral line
  vạch quang phổ
  spectral line profile
  côngtua vạch quang phổ
  spectral log
  biểu đồ (quang) phổ
  spectral term
  số hạng (quang) phổ
  spectral width
  độ rộng quang phổ
  thế

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X