• /ri´fleksiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  (ngôn ngữ học) phản thân
  reflexive verb
  động từ phản thân
  reflexive pronoun
  đại từ phản thân

  Danh từ

  (ngôn ngữ học) động từ phản thân; đại từ phản thân

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  phản xạ

  Kỹ thuật chung

  phản xạ
  non-reflexive
  không phản xạ
  reflexive law
  luật phản xạ
  reflexive processing
  sự xử lý phản xạ
  reflexive relation
  quan hệ phản xạ
  reflexive space
  không gian phản xạ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X