• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Kỹ thuật chung

  độ làm lạnh
  low refrigerating temperature
  nhiệt độ làm lạnh thấp
  refrigerating temperature
  nhiệt độ làm lạnh
  độ lạnh
  nhiệt độ thấp
  low-temperature refrigerating arrangement
  hệ (thống) lạnh nhiệt độ thấp
  low-temperature refrigerating arrangement
  thiết bị lạnh nhiệt độ thấp
  low-temperature refrigerating arrangement [plant
  hệ thống lạnh nhiệt độ thấp
  low-temperature refrigerating plant
  hệ (thống) lạnh nhiệt độ thấp
  low-temperature refrigerating plant
  thiết bị lạnh nhiệt độ thấp
  low-temperature refrigerating system
  hệ (thống) lạnh nhiệt độ thấp
  low-temperature refrigerating system
  thiết bị lạnh nhiệt độ thấp
  sự làm lạnh
  forced air refrigerating
  sự làm lạnh cưỡng bức
  sự làm nguội
  sự lạnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X