• Kỹ thuật chung

  thiết bị lạnh
  fluid expansion refrigerating apparatus
  thiết bị lạnh kiểu giãn nở lỏng
  thermoelectric refrigerating apparatus
  thiết bị lạnh nhiệt điện

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X